Adatvédelem

Jelen honlap üzemeltetője Ormay Zsolt EV. (továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett a weboldal látogatói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében és kijelenti, hogy a 2018. május 25-én életbe lépett GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz a honlap látogatói és Ügyfelei személyes adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

A weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó/Érintett) a weboldal meglátogatásával, megnyitásával és használatával egyidejűleg mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket.

Jelen adatkezelési tájékoztató az asszonykepzo.hu weboldal és annak aldomainjainak adatkezelését szabályozza, melyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el, magát azoknak aláveti. Jelen tájékoztató teljes szövege, valamint annak esetleges módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Ezáltal teszünk eleget az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatjuk honlapunk látogatóit és Ügyfeleinket.

Ormay Zsolt EV. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk az Ormay Zsolt EV. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:
Adatkezelő adatai:

Név: Ormay Zsolt EV. (egyéni vállalkozó)
Székhely/Levelezés: 3134 Piliny Iskola u 85
Nyilvántartási szám: 53278937
Adószám: 69504569-1-32
Telefonszám: +36/70-771-2118
Email: info@asszonykepzo.hu

Ormay Zsolt EV. a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. Adatvédelemmel kapcsolatban információt is a fentebbi elérhetőségeken tud kérni.

Alapelveink

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai
szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre
korlátozódnak;
d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az
általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek
azonosíthatók;
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a
személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szemben.

Adatok fizikai tárolásának helye

Az Adatkezelő minden személyes adatot az Adattovábbítás pontban felsorolt Adatkezelők magas biztonsági szintű felhő alapú rendszereiben tárol.
Ormay Zsolt EV. minden tőle telhetőt elkövet, hogy a vele kapcsolatban lévő Adatfeldolgozók adatkezelését ellenőrizze és ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen be. A számlázás elektronikusan történik.
Adatfeldolgozók

Ormay Zsolt EV. a személyes adatok kezelése során – ügyfeleinek színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe és részükre továbbítja a személyes adatokat.

Tárhelyszolgálató

Tárhelypark Kft.
Székhely/Iroda: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Tel: +36 1 700 4140
Email: info(kukac)tarhelypark.hu
Web: www.tarhelypark.hu
Hírlevélküldő szoftver

MailChimp Inc.

Székhely: The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

A weboldalunk hírlevélküldő rendszert működtet az érdeklődők folyamatos tájékoztatása céljából, mellyel kapcsolatban a weboldalon történő feliratkozás/regisztráció alkalmával közölt személyes adatokat (teljes név, e-mail cím) az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeljük. Hírleveleink kiküldése a “MailChimp” nemzetközi hírlevélküldő szoftveren keresztül, külföldről történik, így a regisztráció vagyis feliratkozás mellett szükséges az Ön kifejezett hozzájárulása is a személyes adatai külföldi adatkezelőhöz történő továbbításához.

Online számlázó szoftver

Szamlazz.hu
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
Tel: +3630 35 44 789
E-mail: info(kukac)szamlazz.hu
Web: www.szamlazz.hu
Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

Honlapunk böngészésekor

Jogalap: jogos érdek
Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.
Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk
minőségének ellenőrzése és javítása
Időtartama: 2 év
Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)
Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.)

Hírlevél és eDM küldése

Jogalap: Az Ön hozzájárulása (Önnek kell a hírlevélre feliratkozáskor az erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)
Kezelt adatok: Vezetéknév, Keresztnév, e-mail cím
Az adatkezelés célja: Tájékoztatás tanfolyamokról, eseményekről, a honlapon megjelenő új tartalmakról, értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás
Időtartama: Leiratkozásig / hozzájárulás visszavonásáig
Érintettek köre: a hírlevélre feliratkozott valamennyi érintett

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
– hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva véglegesen leiratkozásra kerül
– e-mailben kérésre az asszonykepzo(kukac)gmail.com e-mail címre
Egyéni tanácsadás esetén bekért adatok számla kiállításához

Jogalap: törvényi kötelezettség (bizonylatolás)
Kezelt adatok: megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma,
számlázási cím, postázási cím (nem letölthető illetve online nem hozzáférhető termékek/szolgáltatások esetén), vevő egyéb megjegyzése
Az adatkezelés célja: szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, esetleg garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés
Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)
Érintettek köre: valamennyi tanfolyamra, eseményre jelentkező és a weboldalon keresztül vásárló érintett

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: vezeték- és keresztnév, cég név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
– postai úton az 2600 Vác, Petőfi u. címen,
– e-mail útján a asszonykepzo(kukac)gmail.com e-mail címen

A számlázás papír alapon történik. A számlatömb egy kulcsos fiókba el van zárva, harmadik személy hozzá férni nem tud. A kulcs el van dugva.

Hangfelvételt a beszélgetésekről nem készítek, mint ahogyan kamerával sem rendelkezik az általam kliens fogadásra használt munkatér. Egyéb esetben engedélyt kérek majd.

Termék/Szolgáltatás/Tanfolyam megvásárlása

Jogalap: törvényi kötelezettség (bizonylatolás)
Kezelt adatok: megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma,
számlázási cím, postázási cím (nem letölthető illetve online nem hozzáférhető termékek/szolgáltatások esetén), vevő egyéb megjegyzése
Az adatkezelés célja: szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás
Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)
Érintettek köre: valamennyi tanácsadásra, tanfolyamra, eseményre jelentkező és a weboldalon keresztül vásárló érintett

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
– postai úton az 2600 Vác, Petőfi u. címen,
– e-mail útján a termeszethaz(kukac)gmail.com e-mail címen.

Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk megadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt. Látogatóink beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ezügyben lépéseket.
Titoktartás

A kliens vagy annak családjának belső ügyeit személyes titokként kezelem. Semmilyen különleges adatot a bizalmi foglalkoztatottság jegyében kifelé a család életéből nem közvetítek.

Sütik (Cookie-k)
Mik azok a sütik?

Amikor a látogató a honlap oldalait meglátogatja, egy apró file, úgynevezett. „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. Egyes általunk használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.
Miért használjuk őket?

Weboldalunk fejlesztése, a felhasználói élmény fokozása, a navigáció megkönnyítése céljából és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentesebb felhasználói élményt.
A sütik célja:

A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése.
A felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat.
Statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk.
A weboldal továbbfejlesztése, majd transzparenssé tétele a látogatói igényeknek megfelelően.
Adott esetben célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg.

A sütik típusai és az általunk használt sütik:
1. Feltétlenül szükséges, ún. munkamenet sütik (Session Cookies)

Jogalap: nem igényel hozzájárulást
Leírás: ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt és használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az adatkezelés célja: felhasználói élmény javítása
Időtartama: böngésző session (munkamenet)
2. Használatot elősegítő sütik (Preferencia Cookies) sütik
3. Hirdetési sütik (Marketing Cookies) sütik

Jogalap: kifejezett hozzájárulás szükséges
Leírás: Weboldalunkon alkalmazzuk a Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával pedig információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalunkat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használjuk fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.
4. Teljesítményt biztosító sütik (Performance Cookies) sütik
5. Statisztikai sütik (Statisztikai Cookies) sütik
Weboldalunk használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. cég („Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön számítógépére mentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A cookie-k által a honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre való megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival. Böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében kihasználni. Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést. Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi honlapok valamelyikére: http://www.google.com/analytics/terms/us.html http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
6. Harmadik fél által létrehozott sütik (3rd party Cookies)

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunkon más szolgáltatóktól (Google, Facebook, YouTube) származó tartalmak és szolgáltatások is találhatók, amelyek cookie-kat használnak. A harmadik féltől származó cookie-kat a külső szolgáltató hozza létre, mialatt a látogatók weboldalunk oldalait használják.

A Facebook által használt sütik leírása itt olvasható részletesen:
https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

A Google Analytics által használt sütik leírása itt olvasható részletesen:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Sütik ellenőrzése és kikapcsolása

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy a látogató engedélyezi a sütiket vagy nem.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, ezért a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak valamelyikére:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Windows Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
IOS: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Blackberry: https://help.blackberry.com/en/blackberry-classic/10.3.2/help/mwa1334238823957.html

Érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –
törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A kérelem benyújtásától számított legfeljebb 7 napon belül megadjuk a kért tájékoztatást. A kérelem benyújtásához legegyszerűbb, ha e-mailt ír.

Adatok helyesbítésének joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Négy módon tudja nálunk tárolt személyes adatait módosítani:

1. A hírlevélküldő szoftverünkben tárolt adatainak módosítását Ön is el tudja végezni, mégpedig a kiküldött hírleveleinkben a láblécben erre vonatkozóan van egy adatmódosítás űrlapra mutató hivatkozást, melyre kattintva csak meg kell adnia az új adatokat. Ezen módosítható adatai: a keresztnév, vezetéknék és e-mail címe.

2. Amennyiben nem a hírlevéllel kapcsolatos és a hírlevélküldő szoftverünkben tárolt személyes adatait szeretné módosítani, hanem a rendszerünkben tárolt más személyes adatát, (pl. cím, telefonszám) szeretné módosítani, akkor írjon egy e-mailt és küldje el hozzánk új adatait, amelyet mi módosítunk Önnek. A sikeres adatmódosítás után e-mailben visszaigazoljuk annak sikerességét.

4. Ha csak egyszerűen és gyorsan szeretné elintézni az adatmódosítást, akkor bármilyen módosítási kérelmét küldje csak el a fenti e-mail címünkre és módosítjuk kért adatait, amelyről utána visszaigazolást küldünk.

Ha adatait szeretné módosítani, akkor a legegyszerűbb, ha ír nekünk egy e-mailt. Csak adja meg a régi és az új adatait és küldje el nekünk és mi módosítjuk adatait a rendszerünkben. A módosítást legfeljebb 1 héten belül elvégezzük. A javítás után értesítjük a módosítás sikerességét.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk,
azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Ha Ön a hírlevélről szeretne leiratkozni, azt egyetlen kattintással azonnal és véglegesen meg tudja tenni, bármelyik hírlevelünk alján található leiratkozás linkre kattintva. Nem csak a hírlevélről, hanem az egész rendszerből töröltetheti személyes adatait, ha azokat nem törvényi előírás miatt őrizzük. Ha személyes adatait végleg szeretné töröltetni a rendszerünkből, akkor a legegyszerűbb, ha ír nekünk egy e-mailt. Csak adja meg e-mail címét az azonosításhoz és minden személyes adatát töröljük a rendszerünkből, ha azt nem törvényi előírás miatt őrizzük. Személyes adatait legfeljebb 7 napon belül véglegesen töröljük. A törlés után értesítjük a végleges törlés megtörténtéről.

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Önnek jogában áll kikérni tőlünk PDF vagy CSV formátumban az összes nálunk kezelt adatát. Írjon egy kérelmet a fenti e-mail címünkre és mi elküldjük Önnek nálunk kezelt adatait.

Tiltakozás joga


Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérem, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg az asszonykepzo@gmail.com e-mail címen vagy a székhelyemre címzett ajánlott postai levélben.

Panasztevési jog

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérem, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg az asszonykepzo@gmail.com e-mail címen vagy a székhelyemre címzett ajánlott postai levélben.
Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.) (főképp a 13/A. §-a)
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) (különösen a 6.§-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Záró rendelkezések

Üzemeltető, a weboldalra vonatkozó jelen adatkezelési elveket tartalmazó dokumentumot 2021. január 18. napján készítette és ezen naptól fogva ismeri el a honlapra vonatkozóan a hatályos irányelveket tartalmazó dokumentumnak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját bármikor megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő tizenöt nappal előre közzéteszi honlapján.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott termék/szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalon elérhető: https://hetkapuore.hu/adatvedelem/

Utolsó módosítás: 

Scroll to Top